Metodické centrum - FYZIKA, SPŠ Česká Lípa

Tato sekce je určena  metodickým setkáním. Ať už konaným, nebo chystaným. Věříme, že zde naleznete informace, které vás zaujmou natolik, že na naše setkání také zavítáte.


Metodické setkání (12) - Barvy vesmíru
Datum a místo konání: pondělí 12. 6. 2017, 15:00, učebna fyziky 1
Přednášející: Mgr. Martin Gembec, ZŠ Rýnovice, člen České astronomické společnosti
Délka semináře: cca 90 min

Podrobné informace viz program.


Metodické setkání (11) - Zajímavé pokusy z akustiky aneb zvuk kolem nás
Datum a místo konání: pondělí 27. 2. 2017, 14:00, učebna fyziky 1
Přednášející: Mgr. Tomáš Jerje, Ph.D., ZŠ Chrastava
Délka semináře: 90 min
Podrobné informace viz program.

Materiály ze semináře


Metodické setkání (10) - Dalších 49 experimentů, které se nevešly do krabice od bot
Datum a místo konání: čtvrtek 26. dubna 2016, 13:00, učebna fyziky 1 - 1. patro
Přednášející: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D, MFF UK, Praha
Délka:  4,5 hod

Materiály ze semináře (soubor je zaheslovaný, heslo sdělím e-mailem na požádání účastníkům seminářů, v případě zájmu pište na ludek.fiala@sps-cl.cz)


Metodické setkání (9) - Aplikace fyziky při řešení dopravních nehod. Laboratorní technika při výuce přírodních věd
Datum a místo konání: pondělí 18. 11. 2015, 13:30, učebna fyziky 1, učebna 3. D
Přednášející: Ing. Jan Kubelka, soudní znalec v oblasti dopravních nehod, Ing. Petr Klokočník, COTREX PC
Délka semináře: 4 hod


Metodické setkání (6) - Magická fyzika

Datum a místo konání: čtvrtek 26. února 2015, 14:00, učebna fyziky 2 - 2. patro
Přednášející: Mgr. Jaroslav Reichl, Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha
Délka: cca 90 min

Přihlášku na setkání zašlete e-mailem nejpozději do pondělí 23.2. 2015 na adresu tomas.rachac@sps-cl.cz.
Do přihlášky uveďte Jméno a příjmení; Datum narození; Škola; Vyučované předměty.

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Tomáš Rachač.

Metodické setkání (5) - Jak vzniká předpověď počasí
Datum a místo konání: pondělí 10. listopadu 2014, 14:00, učebna fyziky 2 - 2. patro
Přednášející: Mgr. Michal Žák, Ph.D., katedra meteorologie a životního prostředí, MFUK Praha
Délka: cca 90 min

Přihlášku na setkání zašlete e-mailem nejpozději do čtvrtka 6. 11. 2014 na adresu tomas.rachac@sps-cl.cz.
Do přihlášky uveďte Jméno a příjmení; Datum narození; Škola; Vyučované předměty.

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Tomáš Rachač.

Fotografie ze setkání:
   

Metodické setkání (4) - Elektřina kolem nás
Datum a místo konání: pondělí 16. června 2014, 14:00, učebna fyziky - 1. patro
Je elektřina bezpečná? Máme se jí bát? Mohou vést tkaničky od bot elektrický proud? Kdy a proč hliníkové tácky létají?
Odpovědi na tyto a ještě další otázky se jistě dozvíte na dalším metodickém setkání na téma Elektřina kolem nás.

Přednášet bude RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. z katedry didaktiky fyziky MFF UK Praha.
Přihlášku na setkání zašlete e-mailem nejpozději do čtvrtka 12. 6. 2014 na adresu tomas.rachac@sps-cl.cz.
Do přihlášky uveďte Jméno a příjmení; Datum narození; Škola; Vyučované předměty.

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Tomáš Rachač.

Fotografie ze setkání:
   

Metodické setkání (3) - Fyzika v kuchyni
Datum a místo konání: úterý 29.4. 2014, 14:00, učebna fyziky - 1. patro
Co se dělá v kuchyni pohledu fyzikálního? Dodává teplo, nebo odebírá teplo. A souhlasí praxe s teorií?

Přednášet bude Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D. z TU Liberec.
Přihlášku na setkání zašlete e-mailem nejpozději do čtvrtka 25. 4. 2014 na adresu tomas.rachac@sps-cl.cz.
Do přihlášky uveďte Jméno a příjmení; Datum narození; Škola; Vyučované předměty.

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Tomáš Rachač.

Fotografie ze setkání:
   

Metodické setkání (2) - Fuzzy logika hrou
Datum a místo konání: pondělí 10.2. 2014, 14:00, učebna fyziky - 1. patro
Přijďte se hravou formou seznámit s fuzzy logikou.

Přednášejícím bude doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. z Katedry softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
Přihlášku na setkání zašlete e-mailem nejpozději do čtvrtka 6. 2. 2014 na adresu tomas.rachac@sps-cl.cz.
Do přihlášky uveďte Jméno a příjmení; Datum narození; Škola; Vyučované předměty.

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Tomáš Rachač.

Fotografie ze setkání:
   
   
Přednáška a další články k semináři Fuzzy logika hrou... 1MB

Úvodní metodické setkání
Datum a místo konání: středa 27.11. 2013, 13:00, učebna fyziky - 1. patro
Program:

 1. Úvod – seznámení s činností centra
 2. Atraktivní přírodozpyt
  • přednášející: Mgr. Kateřina Vítámvásová, Středisko moderního vzdělávání
  • Zamyšlení nad výukovými cíli přírodovědných předmětů
  • Jaké cíle si stanovují naši žáci? Jak je vnímají jejich učitelé?
  • Role "interaktivity" v oblasti vyučování (a učení se) přírodním vědám
  • Ukázky využití výukové aplikace sloužící k vedení žáka badatelským přírodovědným experimentem
 3. Výuka astrofyziky na ZŠ a SŠ
  • přednející: Mgr. Martin Gembec
  • Sluneční soustava (pojetí a tipy do výuky)
  • Zdroje informací o aktuálním výzkumu
  • Astrotechnika (zařazení do výuky, základní vybavení pro pozorování)
 4. Diskuse a náměty pro další setkání
Věříme, že vás k nám, kromě občerstvení, přiláká i možnost setkání s kolegy podobných zájmů a načerpání nových zkušeností.
Přihlášku na setkání zašlete e-mailem nejpozději do 20. 11. 2013 na adresu tomas.rachac@sps-cl.cz.
Do přihlášky uveďte Jméno a příjmení; Datum narození; Škola; Vyučované předměty.

Na setkání s Vámi se těší Mgr. Tomáš Rachač.

Fotografie ze setkání: