Obsah kurzu

Tento kurz zahrnuje kompletní výuku kvadratických nerovnic, spolu s testovacími úlohami a praktickými zkouškami. Po jeho dokončení budete schopni řešit tyto nerovnice, což obnáší úpravu, grafické vyjádření a obecné řešení.

Co kurz vyžaduje?

  • Schopnost řešit kvadratické rovnice
  • Základní znalost absolutních hodnot
  • Čtení z grafů
  • Znalost intervalů